Na čem jezdili naši četníci?

Českoslovenští četníci, kteří byli příslušníky československé policie, využívali v průběhu své historie různé typy motorek, které odpovídaly potřebám a možnostem tehdejší doby. Přesný typ motorek, které četníci používali, se mohl lišit v závislosti na konkrétním období a technologických možnostech dostupných v dané době. Během první republiky v Československu, tedy v letech 1918 až 1938, mohli…

Příčiny pádu značky Jawa v České republice

Zánik značky Jawa v České republice byl způsoben řadou faktorů, které postihly československý průmysl a ekonomiku v průběhu 20. století. Celkově lze říci, že kombinace historických událostí, nedostatečného inovačního úsilí a změn vlastnické struktury přispěla k ukončení výroby Jawy v České republice a k přemístění výroby do Indie.